LÅT SOTARN GÖRA JOBBET

Välkommen till Sotarn

 

Semesterstängt

Kontoret håller semesterstängt från vecka 27 till och med vecka 31. 

Vid akuta ärenden, kontakta Räddningstjänsten.

Vi önskar alla en trevlig sommar!

Vi arbetar för er säkerhet! Sotningsyrket har förändrats mycket de senaste femhundra åren, men det är lika viktigt att elda säkert idag som någonsin förr. Eldstadsrelaterade bränder är den vanligaste brandorsaken i villor.

Se över ditt takskydd årligen för att säkerställa att de är i gott skick. Varje vinter medför stora påfrestningar pga snö och is!

 

SOTNING

Vid sotning tar vi bort brännbara sotbeläggningar och minskar således risken för en brand i skorstenen.

BESIKTNING

Vi utför installationsbesiktning, statuskontroll, överlåtelsebesiktning samt sprängbesiktning.

VENTILATION

En bra inomhusmiljö är viktig. Rengör ventilationen regelbundet.

BRANDSKYDDSKONTROLL

Brandskyddskontroll utförs enligt Lagen om skydd mot olyckor och dess syfte är att upptäcka eventuella fel och brister i anläggningen.

VÅRA TJÄNSTER

Vi erbjuder tjänster inom sotning, ventilation, besiktning och brandskyddskontroll.

KONTAKTA OSS

Om du vill boka eller avboka någon av våra tjänster eller har andra funderingar