Ventilation

Ventilation

I vilken sorts fastighet du än bor så är det viktigt att ventilationssystemet regelbundet ses över. Det är viktigt för människorna som bor och vistas där och även för fastigheten. En för dåligt ventilerad fastighet kan leda till bl.a. fuktskador och/eller problem med luftvägar och allergier. Ventilationskanalerna blir smutsiga med tiden och kan i värsta fall gro igen helt.

Vi på sotningen utför ventilationsrengöring i både villor och lägenheter.

Kontakta oss på telefonnummer 0911-23 06 50 eller skicka ett mail till info@sotningen.se