Brandskyddskontroll

Brandskyddskontroll

Sotning och brandskyddskontroll utförs enligt lagen och förordningen om skydd mot olyckor som trädde i kraft den 1 januari 2004. I lagen anges att kommunen i brandförebyggande syfte ansvarar för att sotning och brandskyddskontroll utförs enligt angivna bestämmelser i de fastigheter som finns i kommunen.

Brandskyddskontrollen syftar till att upptäcka eventuella fel och brister i anläggningen. Kontrollen ska i huvudsak utföras okulärt men vid misstanke om felaktigheter som inte kan fastställas på det sättet kan kontrollen behöva utökas med någon form av provning eller mätning.

Primärt är det fastighetsägaren som är ansvarig för brandsäkerheten – både vid själva installationstillfället och vid löpande användning. Det är också fastighetsägarens ansvar att underhålla anläggningen i brandförebyggande syfte. Det är viktigt att ha i åtanke då frågorna inte bara handlar om liv och hälsa, utan också rent egendomsmässigt. Eventuell oaktsamhet kan innebära att försäkringen inte längre gäller.

Uppdelning mellan sotning och brandskyddskontroll

Tidigare genomfördes sotning och brandskyddskontroll vid ett och samma tillfälle. Enligt nya lagbestämmelser sker nu en uppdelning av dessa båda moment vilket innebär att sotning och brandskyddskontroll fortsättningsvis kommer att ske med olika tidsintervall.

Kontakta oss på telefonnummer 0911-23 06 50 eller skicka ett mail till info@sotningen.se