Besiktning

Besiktning och täthetsprovning

Vid nyinstallation, stillestånd eller ändring av befintlig eldstad krävs en besiktning som beställs hos oss. Även överlåtelsebesiktningar, sprängbesiktningar och statusbesiktningar kan utföras av oss eller om kunden vill ha råd och anvisningar före en installation.

Kontakta oss på telefonnummer 0911-23 06 50 eller skicka ett mail till info@sotningen.se